Usługi leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji

Pacjent dochodzący

 • Indywidualne doradztwo
 • Poradnictwo grupowe
 • Wzajemnego wsparcia
 • Interwencja kryzysowa

Intensywne leczenie ambulatoryjne

 • Intensywna ambulatoryjna

Leczenie w domu

 • Reintegracja
 • Pośredni
 • Detoksykacja społeczna

Usługi pomocnicze

 • Ocena / skierowanie
 • Zarządzanie przypadkami skoncentrowane na osobie (PCCM)
 • Usługi wsparcia
 • Wejście na pokład dla dzieci na utrzymaniu

Problem z hazardem

 • Przyjmowanie i ocena (problematyczny hazardzista i zaniepokojona inna osoba)
 • Indywidualne poradnictwo (problematyczny hazardzista i osoby zainteresowane)
 • Poradnictwo grupowe (problematyczny hazardzista i zaniepokojeni inni)
 • Leczenie stacjonarne (problematyczny hazardzista)
 • Usługi transportowe
 • Zakończ wywiad