Komisja Skazująca Kansas (KSSC)

Ważna informacja

Carelon Behavioral Health, Inc has been awarded a five-year contract starting October 1, 2018, to provide administrative services for the KSSC statewide substance abuse treatment (SB123) program. We are excited to implement this program. The new system will reduce unnecessary paperwork and processes for treatment providers as well as the Community Corrections and Court Services officers. New services will include:

  1. Żądania autoryzacji
  2. Fakturowanie / Fakturowanie za wykonane usługi
  3. Przegląd uprawnień sprawcy i danych dotyczących roszczeń

Formularze

Szkolenia