Gumamit ng Substance na Mga Serbisyo sa Paggamot sa Disorder

Outpatient

 • Indibidwal na Pagpapayo
 • Pangkatang Pagpapayo
 • Suporta ng Kaibigan
 • Pamamagitan sa Krisis

Paggamot sa Intensive Outpatient

 • Intensive Outpatient

Paggamot sa Residensyal

 • Muling pagsasama
 • Nasa pagitan
 • Social Detetoxification

Mga Serbisyong Pantulong

 • Pagtatasa / Pagsangguni
 • Person-Centered Case Management (PCCM)
 • Mga Serbisyo sa Pagsuporta
 • Nakasalalay na Pagsakay sa Mga Bata-Magdamag

Problema sa Pagsusugal

 • Paggamit at Pagtatasa (Problema sa Gambler at Iba Pang Nag-aalala)
 • Indibidwal na Pagpapayo (Problema sa Pagsusugal at Iba Pang Nag-aalala)
 • Pagpapayo ng Grupo (Problema sa sugarol at Iba Pang Nag-aalala)
 • Paggamot sa Residente (Sugal sa Suliranin)
 • Serbisyong transportasyon
 • Lumabas sa Panayam