Makipag-ugnay

Mga myembro

  • Pag-abuso sa Substansya at Serbisyo sa Paggamot tumawag sa 1-866-645-8216.
  • Problema sa Pagsusugal Tumawag ang Mga Serbisyo sa Paggamot sa 1-800-522-4700.
  • Kalusugang pangkaisipan Tumawag ang mga serbisyo sa 1-888-582-3759
  • Pambansa Pag-iwas sa Pagpapatiwakal Tawag sa Life Line 1-800-273-TALK (8255).
  • For information, tools, and other resources on hundreds of topics, including depression, stress, anxiety, alcohol, marriage, grief and loss, child/elder care, and work/life balance visit https://www.achievesolutions.net/achievesolutions/en/Home.do.

Mga tagabigay

  • Ang mga tagabigay na may mga katanungan sa paghahabol ay tumawag sa 1-800-397-1630. (Maaari ring magsumite ang mga tagapagbigay ng mga katanungan sa mga paghahabol sa pamamagitan ng Provider Connect)
  • Ang mga tagapagtaguyod ng Koneksyong Connect ay tumawag sa 1-888-247-9311.
  • Kansas Claims questions call 785-338-9018 or email Elizabeth.Bernasek@carelon.com
  • Ang mga katanungang Komersyal sa Kansas ay tumawag sa 1-800-397-1630
  • Kansas Eligibility or Authorization questions call 1-866-645-8216 or email kansasclinical@carelon.com