Carelon Behavioral Health Kansas Engagement Center

Proudly serving members in Kansas since 2007, Carelon Behavioral Health specializes in Substance Abuse Prevention and Treatment Services.

Tìm hiểu thêm

Dành cho thành viên

Putting people at the center, Carelon Behavioral Health's system is built on a strong support structure of doctors, nurses, therapists, advocates, and mentors fulfilling members’ behavioral, physical, and social health needs.

Tìm hiểu thêm

Nhà cung cấp của chúng tôi

Các nhà cung cấp của chúng tôi rất quan trọng đối với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các thành viên, cho phép họ sống hết mình với tiềm năng.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ chúng tôi

Có một số câu hỏi hoặc nhận xét? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Tìm hiểu thêm

About Carelon Behavioral Health Kansas Engagement Center

Under the direction of the Kansas Department for Aging and Disability Services (KDADS), Carelon Behavioral Health administers inpatient and outpatient substance use disorder treatment services for members eligible for Substance Abuse Prevention and Treatment (SAPT) BHS funded services. We also administer the substance use disorder treatment services for members eligible for the Kansas Driving Under the Influence program and all treatment services funded by the Problem Gambling and Addictions Fund. In addition, we assist with the Kansas Senate Bill 123 program.

Tìm hiểu thêm
viTiếng Việt

Welcome to Carelon Behavioral Health,
formerly Beacon Health Options

Đây là văn bản mặc định cho thanh thông báo