Mga myembro

Welcome to Carelon Behavioral Health’ Member Online Services for Kansas!

Here members and their families can find information about Carelon Behavioral Health, and ways to find help and treatment for addiction. If you or your family member needs services for the treatment of a substance use disorder, we want you to get the best possible care.

Naglalaman ang aming Handbook ng Miyembro ng isang kayamanan ng impormasyon na makakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong mga benepisyo at sagutin ang anumang mga katanungan tungkol sa iyong bagong plano. Inaanyayahan din namin kayo na bisitahin ang Makamit ang Mga Solusyon para sa karagdagang balita at mapagkukunan.

Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa tulong.

Carelon Behavioral Health
1-866-645-8216
1-888-800-6791 (TTY)

Ang linya ng serbisyo sa customer ay bukas 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.
Magagamit ang mga serbisyo ng interpreter sa iba pang mga wika, kabilang ang sign language.

Serbisyo sa Customer ng Kansas: 1-866-645-8216